יום שלישי, 15 בפברואר 2011

מתלה נייר


For The Lovebirds - winter love birs hanging wall art.


Fused Glass chicken Sculpture


Fused Glass chicken Sculpture


Fused Glass chicken Sculpture